Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Eelnõu: Heltermaa mnt 31 kehtiva maakorraldusliku detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Hiiu vald menetleb Kärdlas Heltermaa mnt 31 (katastritunnus 37101:005:0640) omaniku poolt esitatud taotlust tunnistada Heltermaa mnt 31 osas kehtetuks Kärdla Linnavalitsuse 17. märtsi 1999 korraldusega nr 111 kehtestatud maakorralduslik detailplaneering Hiiu tänava- Heltermaa maantee ja Nuutri jõe vahelisele alale, mis määras 2241 m2 maaüksuse sihtotstarbeks tootmismaa. Sihtotstarbe määramisel võeti arvesse maaüksusel paikneva aktiivse kasutuseta hoone kunagist kasutust katlamajana, kuid täna on soov ja potensiaal ehitada hoone ringi majutushooneks.