Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Luidja küla Gregory maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 17.08.16 korraldusega nr 365 kehtestati Luidja küla Gregory maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:0004) detailplaneering millega määratakse 1,01 ha suurusele elamumaa sihtotstarbega maaüksusele hoonestusala ja ehitusõigus elamu ning abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu avalikustamise käigus 20.07.2016–3.08.2016 arvamusi ja seisukohti ei esitatud. Ruumilised muutused on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga.Kehtestamise korralduse ja planeeringuga saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=42589