Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Reigi küla Kootsaare maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 6. juuli korraldusega nr 311 kehtestati Reigi küla Kootsaare maaüksuse (katastritunnus: 39201:004:0721) detailplaneering. Planeeringuga jagatakse 33.72 ha suurune hoonestamata maatulundusmaa maaüksus kolmeks ning moodustatakse kaks krunti, millele on võimalik piiratud hoonestusalas püstitada kuni 3 eluotstarbelist hoonet maksimaalse ehitusaluse kogupindalaga 300 m2. Planeeringuala asub täielikult Kõrgessaare-Mudaste hoiualal ning on Keskkonnaameti poolt kooskõlastatud. Detailplaneeringu avalikustamise käigus 15.06.2016–29.06.2016 ettepanekuid ja seisukohti ei laekunud. Kavandatu on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga.
Kehtestamise korralduse ja planeeringuga saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=41535