Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Reigi küla Kootsaare-Otsa detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 16.06.16 otsusega nr 281 kehtestati Reigi küla Kootsaare-Otsa (katastritunnus: 39201:004:0878) 4619 m2 suurusel hoonestatud maaüksusel eesmärgiga määrata krundi ehitusõigus. Planeeringuala asub täielikult hoiualal. Koostatav planeeringulahendusega tehakse ettepanek Kõrgessaare valla üldplaneeringu muutmiseks, mis seisneb hoonestusala määramises krundipiirile lähemale kui 20 m. Detailplaneeringu avalikustamise käigus ettepanekuid ja vastuväiteid ei laekunud.
Kehtestamise otsuse ja planeeringuga saab tutvuda internetis aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=40946