Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kaleste küla Vidriku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 15.06.16 korraldusega nr 269 kehtestati Kaleste küla Vidriku maaüksuse (katastritunnus: 20401:001:0073) detailplaneering millega muudetakse maaüksuse maatulundusmaa sihtotstarbe elamumaaks ja määratakse ehitusõigus hoonete püstitamiseks. Planeeringuala hõlmab ca 2,28 ha suurust valdavalt metsaga kaetud maa-ala, mis läänest piirneb hoonestatud kinnistuga. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalikustamisel arvamusi ei esitatud.
Kehtestamise korralduse ja planeeringuga saab tutvuda internetis aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=40927