Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Meelste küla Sambla ja Rambla maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallvolikogu 19. mai 2016 otsusega nr 263 kehtestati Meelste küla Sambla ja Rambla maaüksuste (katastriüksused: 39201:004:0762; 39201:004:0482) detailplaneering vastavalt Dagopen OÜ Arhitektuuribüroo tööle nr 14-28. Planeeringuala hõlmab ca 18 ha ning seda läbib Tahkuna majaka riigitee. Planeeringu elluviimisel moodustatakse 7 elamukrunti millest 4-le rajatakse uus õueala ja hooned. Krundi ehitusõigused jäävad vahemikku 400 m² – 500 m². Planeeringulahendusega vähendatakse Kõrgessaare valla üldplaneeringu järgse Läänemere kalda ehituskeeluvööndit hoonete osas, mis jäävad kuni 20 m ulatuses ehituskeeluvööndisse. Avaliku väljapaneku käigus ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud ning planeering on saanud maavanemalt heakskiidu.
Kehtestamise otsuse ja planeeringuga saab tutvuda internetis aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=40066