Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Ülendi küla Kuivalauka maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 25. mai korraldusega nr 226 kehtestati Ülendi küla Kuivalauka maaüksuse (katastritunnus: 39201:001:3680) detailplaneering maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks ning ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala näol on tegu mereäärse 4,66 ha suuruse maatulundusmaaga, millel asub vana vundamendikoht. Detailplaneeringuga määratakse maaüksusele vastavalt üldplaneeringule ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 300 m2. Detailplaneeringu avalik väljapaneku (11.04.2016–25.04.2016) ja avalik arutelu (26.04.2016) raames arvamusi ei esitatud. Kehtestamise korralduse ja planeeringuga saab tutvuda:

http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=40028