Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Pikk tn 47 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 18. mai korraldusega nr 217 kehtestati Kärdla linna Pikk tn 47 maaüksuse (katastritunnus: 37101:008:0580) detailplaneering, vastavalt AA Arhitektid OÜ tööle nr DP15-02. Planeeringuga eraldatakse olemasolevast ja hoonestatud 7138 m² suurusest maaüksusest 1720 m2 ja 2153 m2 suurused elamukrundid ning määratakse kummalegi ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 250 m2. Uutele kruntidele juurdepääs tagatakse Pikalt tänavalt. Kavandatu on kooskõlas Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määrusega nr 35 „Kärdla linna üldplaneering”. 27.04.16- 11.05.16 toimunud avaliku väljapaneku käigus arvamusi ja seisukohti ei laekunud. 12.05.16 toimuma pidanud avalikule arutelule huvitatud isikuid saabunud ning kirjalikke arvamusi ja seisukohti ei laekunud.

Korralduse ja kehtestatud planeeringulahendusega saab tutvuda Hiiu Vallavalitsuses (Kärdlas Keskväljak 5a) või aadressil:

http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=39859