Vabrikuväljak 2/2a, 4, 6 kinnistute ja nendega kirdest piirneva ala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Hiiu Vallavolikogu 21.04.2016 otsusega nr 251 tunnistati osaliselt (Vabrikuväljak 4 maaüksuse ulatuses) kehtetuks Kärdla linnavolikogu 17.12.2009 otsusega nr 29 kehtestatud „Vabrikuväljak 2/2a, 4, 6 kinnistute ja nendega kirdest piirneva ala detailplaneering“ (Dagopen OÜ projektbüroo töö nr 08-98). Hiiu vald omanikuna soovis detailplaneeringu elluviimisest loobuda. Otsusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=38986