Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Valli tn 11 detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 21.04.2016 otsusega nr 249 kehtestati detailplaneering Kärdlas Valli tn 11 (katastritunnus: 37101:002:0950) maaüksusel. 3388 m² suurune elamukrunt jagati kaheks ning määrati ehitusõigused. Koos elamumaa sihtotstarbega määrati kruntidele 5% ulatuses ärimaa sihtotstarve, et tulevikus väikeses mahus pakkuda kodumajutuse teenust. Avaliku väljapaneku käigus ettepanekuid ega vastuväiteid ei laekunud. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Korralduse ja detailplaneeringuga saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=38984