Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Alato tn 26 detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 17. märtsi 2016 otsusega nr 239 kehtestati Kärdla linnas Alato tn 26 maaüksuse (katastritunnus: 37101:013:0300) detailplaneering maaüksusele ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala näol on tegu 1155 m2 suuruse elamumaa sihtotstarbega katastriüksusega, mis asub Kärdla linna üldplaneeringu järgse elamumaa juhtfunktsiooniga maa-alal. Maaüksusel puudub olemasolev hoonestus. Detailplaneeringuga otsustati mitte rakendada Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määruse nr 35 „Kärdla linna üldplaneering” lk 18 nõuet maa-alal on elamukrundi minimaalseks suuruseks 1500 m²” kuna maaüksus on eksisteerunud olemasolevates piirides, enne Kärdla linna üldplaneeringu kehtestamist. Korraldusega saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=37660

Planeeringuga saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=37322