Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Paope küla Toominga maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 29. detsembri otsusega nr 219 kehtestati Paope küla Toominga maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:0700) detailplaneering vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo OÜ tööle nr 15-20. Planeeringuga muudeti maaüksuse sihtotstarve elamumaaks ja määrati ehitusõigus kuni 5 hoone püstitamiseks ehitusaluse pindalaga kokku kuni 400 m2. Planeeringuga muudeti alal kehtivat üldplaneeringut elamukrundi miinimumsuuruse osas, kuna olemasoleva maaüksususe suurendamine naaberkinnistute arvel ei olnud praktiliselt võimalik ning hoonestus ei mõju negatiivselt olemasolevale asustusele ega kujuta tavapärasest suuremat ohtu keskkonnale.Kehtestamise otsuse ja detailplaneeringuga saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=34715