Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Detailplaneeringu kehtestamine Paope külas Uue-Tagapõllu maaüksusel

Hiiu Vallavalitsuse 2. oktoobri korraldusega nr 441 kehtestati detailplaneering Paope külas Uue-Tagapõllu maaüksusel (katastritunnus: 39201:002:0800) vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr. MB15_DP04. Planeeringuala näol on tegu 3.10 ha suuruse hoonestatud maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusega Paope küla lääneosas, mis asub täielikult Paope loo hoiualal. Planeering on kooskõlastatud Keskkonnameti poolt. Planeering piiritleb hoonestusala olemasoleva õueala ümber ja seab hoonete suurimaks ehitusaluseks pinnaks 400 m2. Planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. 31. august – 14. september 2015 toimunud avaliku väljapaneku käigus ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud ning 15. septembril 2015 kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses kavandatud avalikul arutelul puudusid arutelupunktid.
Korralduse ja planeeringulahendusega saab tutvuda ka aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=31734