Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linnas Aia tn 7b maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 17. septembri otsusega nr 186 kehtestati Aia tn 7b (katastritunnus: 37101:008:0029) maaüksuse detailplaneering vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB15_DP07. Detailplaneeringuala näol tegemist Kärdla miljööväärtuslikul alal asuva detailplaneeringut omava 1347 m2 suuruse elamukrundiga. Detailplaneeringuga suurendati krundi võimalikku ehitusalust pinda 35 m2 võrra (275 m2 -ni) ja hoonestusala kooskõlastatult naaberkinnisasja omanikuga. Planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapaneku käigus 16 juuli – 30. juuli 2015 ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud.