Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Lubjaahju tn 3 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 17. septembri 2015 otsusega nr 187 kehtestati Kärdla linnas Lubjaahju tn 3 (katastritunnus: 37101:001:0560) detailplaneering vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo tööle nr 14 – 42. Ca. 9000 m2 suurune planeeringuala asub üldplaneeringujärgsel miljööväärtuslikul alal. Planeering muutis osaliselt kehtetuks alal kehtinud „Lubjaahju tänava ja Nuutri jõe vahelise maa-ala detailplaneering"-u (DAGOpen OÜ töö nr. 05-159). Detailplaneering määrab krundile uue täiendava kasutusotstarbe majutushoone maa (40 % ulatuses)ja näeb ette rannapaargu kohvik-ööklubi laiendamise majutusosa näol. Ühtlasi rajatakse alale uus ja suurem parkla. Planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 17. – 31. august 2015 ning selle käigus ettepanekuid ja vastuväiteid ei laekunud.