Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kalana küla Vindi, Ankru ja Kiilu maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 2. septembri korraldusega nr 397 kehtestati Kalana küla Vindi, Ankru ja Kiilu maaüksuste (katastritunnused: 39201:001:0547; 39201:001:0554; 39201:001:0553) detailplaneering vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo tööle 15-35. Planeeringuala näol on tegu Kalana küla tiheasustusalal asuva kolme elamukrundiga.
Detailplaneeringut menetleti seaduses ette nähtud lihtsustatud korras ja sellega muudeti maa-alal kehtiva detailplaneeringu (Suurekapteni kinnistu detailplaneering- Dagopen OÜ töö nr 08-57) järgset Vindi kinnistu juurdepääsutee asukohta. Planeeringuga ei muudetud kehtivat üldplaneeringut.
Korraldusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=30518