Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Vabaduse tn 6 ja Vabaduse tn 8 maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 19. augusti otsusega nr 177 kehtestati detailplaneering Kärdla linna Vabaduse tn 6 ja Vabaduse tn 8 (katastritunnused: 37101:002:0004, 37101:002:0005) maaüksustel vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo tööle nr 14-25. Detailplaneering määrab ärimaa sihtotstarbega maaüksustele ehitusõiguse uute ehitiste püstitamiseks. Kavandatav planeeringuala asub Kärdla üldplaneeringujärgsel miljööväärtuslikul alal hõlmab ca. 3500 m2 Planeeringualal asub valgustite kauplus ja sanitaartehnika kauplus. Planeeringuga nähakse ette tulevane hoonestus, liikluskorraldus, trassid ning juurdepääsud. Kavandatavad ruumilised muutused on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.
Otsusega saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=30338