Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Männiku tee 4 detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 20. mai 2015 korraldusega nr 193 kehtestati detailplaneering Kärdlas 12844 m² suurusel Männiku tee 4 maaüksusel vastavalt Matto MKB tööle nr MB15DP_01. Planeeringuga kavandatakse kuni kuue laohoone ehitamist ehitusaluse kogupinnaga kuni 6000 m² ja maksimaalse kõrgusega vastavalt krundiosale 10 või 12 m. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga ja saanud vajalikud kooskõlastused.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 13.- 24. aprill 2015 ja avalik arutelu 27 aprillil kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses. Avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid või ettepanekuid ei esitatud ning arutelule osalejaid ei saabunud. Planeeringulahendusega saab tutvuda Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413) või internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=26958