Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Poama küla Kopli maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 8. juuli korraldusega nr 319 kehtestati Poama küla Kopli maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:1462) detailplaneering vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB15_DP03. Detailplaneeringuga jagatakse 16.84 ha suurune maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksus viieks. Kahele uuele maaüksusele määratakse elamumaa sihtotstarve ja ehitusõigus elamute ning abihoonete püstitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude, liikluskorralduse planeerimise ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Planeeringuga saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=27268