Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Palli küla Järve maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 22. aprilli 2015 korraldusega nr 146 kehtestati detailplaneering 2.34 ha suurusel Palli küla Järve maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusel (katastritunnus 39201:001:3220) vastavalt Dagopen OÜ Arhitektuuribüroo tööle nr 14-47. Planeeringualal puudub olemasolev hoonestus. Planeering näeb ette sihtotstarbe muutmise elamumaaks ning ehitusõiguse ühe põhihoone ja kuni kahe abihoone näol, ehitusaluse pinnaga kokku kuni 400m2. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga.
Korraldusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=25925