Kalana küla Vähendi mü detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 16. aprill 2014 nr 263 kehtestati Kalana küla Vähendi maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 13-53.