Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Mudaste küla Jürna maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 22.11.17 korraldusega nr 19 kehtestati Mudaste küla Jürna maaüksuse (katastritunnus 39201:004:0265) detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ tööle nr 16-02. Planeeringuga moodustatakse elamumaa reservmaa juhtfunktsiooniga alal kolm uut elamumaa maaüksust suurustega vahemikus 1,28–1,43 ha ning kaks maatulundusmaa maaüksust. Kõigile kolmele elamukrundile on lubatud ehitada kuni 3 hoone maksimaalse ehitusaluse pinnaga kuni 500 m2. Valminud planeeringulahendus on saanud vajalikud kooskõlastused. Avaliku väljapaneku käigus arvamusi ei esitatud. Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda Hiiu Vallavalitsuses kohapeal või internetis aadressil: https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=10328