Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Mägipe küla Tuuru maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 11.10.2017 korraldusega nr 411 kehtestati Mägipe küla Tuuru maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0254; kinnistu nr 173733) detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ tööle nr 17 – 21. Valminud planeeringulahendus on saanud vajalikud kooskõlastused. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil 6.09–20.09.2017 arvamusi lahenduse kohta ei esitatud. Vastavalt Keskkonnaameti ettepanekule täiendati planeeringut olemasoleva salvkaevu kasutuse osas. Planeeringuga eraldatakse 15,26 ha suurusest hoonestatud maatulundusmaa maaüksusest 2 ha suurune elamumaa krunt, kuhu seatud ehitusõigusega võib püstitada elamu ning abihooned ehitusaluse pinnaga kuni 400 m2. Planeeringuga kavandatavad ruumilised muutused on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Korralduse ja kehtestatud planeeringuga saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=55061