Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Väike-Sadama tn 1d ja sellega edelast piirneva ala detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 21.09.17 otsusega nr 385 kehtestati Kärdla linna Väike-Sadama tn 1d ja sellega edelast piirneva ala detailplaneering vastavalt Dagopen AB tööle nr 16-21. Planeeringulahendusega nähakse ette maaüksuse jagamine ning ehitusõiguse määramine muuseumi hoidla ehitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 1000 m2. Alal kehtis eelnevalt Lubjaahju 3a ja Väike-Sadama 1d maaüksuste detailplaneering (Klotoid OÜ töö nr. 1110-60) mille kohaselt on maaüksusele kavandatud täies ulatuses parkla. Tänapäeval ei ole piirkonnas näha sellist parkimisvajaduse kasvu ning suuremahulise parkla rajamisest soovitakse loobuda. Planeeringulahendusele on hangitud vajalikud kooskõlastused ning see on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapaneku käigus 14.06.2017–28.06.2017 lahendusele arvamusi ei laekunud. Otsuse ja kehtestatud planeeringuga saab tutvuda internetis aadressil: https://atp.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?o=599&o2=11806&itm=54188