Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Paope küla Pauna maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 23.08.17 korraldusega nr 343 kehtestati Paope küla Pauna maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:3761) detailplaneering. Kinnistul on kavas lammutada ja laiendada olemasolevaid hooneid ja püstitada uusi. Detailplaneeringuga määratakse maaüksusele elamumaa sihtotstarve ning ehitusõigus kuni viie hoone püstitamiseks ehitusaluse kogupindalaga kuni 500 m2. Planeeringuga kavandatavad ruumilised muutused on kooskõlas üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku käigus 24.07.2017–07.08.2017 arvamusi ei esitatud. Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda Hiiu Vallavalitsuses kohapeal või Hiiu valla dokumendiregistris aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=53486