Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Rehemäe tee 10a detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 07.06.17 korraldusega nr 224 kehtestati detailplaneering Rehemäe tee 10a 2703 m2 suurusel hoonestamata tootmismaa maaüksusel (katastritunnus: 37101:005:0540) vastavalt AA Arhitektid OÜ poolt koostatud tööle nr DP16-05. Planeeringulahendusega on lubatud maaüksusele ühe laohoone püstitamine maksimaalse ehitusaluse pindalaga kuni 1400 m2. Kavandatavad tegevused on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalikustamise käigus arvamusi ei laekunud. Kehtestamise otsuse ja detailplaneeringuga saab tutvuda kohapeal (Keskväljak 5a, Kärdla 92413) ja Hiiu valla dokumendiregistris aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=51384