Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kalana küla Nõupidamiste maja maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 18. mai otsusega nr 359 kehtestati Kalana küla Nõupidamiste maja maaüksuse (katastritunnus: 39201:001:0550) detailplaneering vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo tööle nr 16-15. Planeeringuga määrati olemasoleva elamumaa sihtotstarbega maaüksusele (7086 m²) ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks. Planeerimisprotsessi käigus loobuti üldplaneeringu muudatust tingivast ärimaa sihtotstarbe määramisest ning kehtestatud planeeringulahendus vastab üldplaneeringule. Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda kohapeal (Keskväljak 5a, Kärdla 92413) ja Hiiu valla dokumendiregistris aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=50595