Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Ladva tn 3 detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 18.04.17 korraldusega nr 133 kehtestati Kärdla linna Ladva tn 3 detailplaneering vastavalt Dagopen AB tööle nr 16-45. 2033 m² suurusele elamumaa sihtotstarbega maaüksusele (katastritunnus 39201:001:3220) määrati hoonestusala ja ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks, ehitusaluse kogupindalaga 400 m2. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Ajavahemikul 29.03.2017–12.04.2017 toimunud avalikul väljapanekul arvamusi ei esitatud ning muudatusi planeeringulahenduses ei tehtud. Planeeringuga on võimalik tutvuda kohapeal (Keskväljak 5a, Kärdla) või internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=49672