Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kõrgessaare aleviku Lahe maaüksuse detailplaneeringu koostamine

Hiiu Vallavolikogu 20.veebruar 2014 otsusega algatati Kõrgessaare aleviku Lahe maaüksuse detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ca 0,5 ha suuruse maaüksuse
ehitusõiguse määramine olemasoleva hoone laiendamiseks kuni 300 m2 ehitusaluse pindalaga ärihooneks. Planeeritav hoonestusala määratakse olemasoleva hoone fassaadist maismaa suunas. Detailplaneeringuga taotletakse üldplaneeringuga määratud Kirikulahe kalda ehituskeeluvööndi vähendamist ning üldplaneeringuga määratud juhtfunktsiooni muutmist puhkemaast ärimaaks. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks varasemalt samal maa-alal kehtinud detailplaneering.