Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Detailplaneeringu koostamise algatamine Mägipe küla Tuuru maaüksusel

Hiiu Vallavalitsuse 22.02.17 korraldusega nr 62 algatati detailplaneering Mägipe külas Tuuru maaüksusel (katastritunnus 39201:001:0254) eesmärgiga eraldada 15.26 ha suurusest hoonestatud maaüksusest uus elamukrunt ning määrata sellele ehitusõigus. Kavandatu on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Korraldusega on võimalik tutvuda internetis aadressil:
https://atp.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?o=599&o2=11806&itm=48087&o=599&u=-1&hdr=hp&tbs=all