Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Detailplaneeringu algatamine Põllu tänava äärsele jätkuvalt riigi omandis olevale maa-alale

Hiiu Vallavolikogu algatas 16.02.2017 otsusega nr 334 Põllu tänava äärsele jätkuvalt riigi omandis olevale 3,2 ha suurusele maa-alale detailplaneeringu eesmärgiga määrata ruumilised tingimused ja ehitusõigus Hiiumaa spordikeskuse hoonetele ja rajatistele. Otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeering muudaks Kärdla linna üldplaneeringut ehitise maksimaalse kõrguse ning maaüksusele määratud maakasutuse juhtfunktsioonide osas. Hiiumaa on ainuke maakond, kus puudub kaasaegne spordikeskus. Vallavalitsus on kaalunud erinevaid asukohaalternatiive ning leidnud, et kaasaegse spordikompleksi rajamiseks on Põllu tänava äärne maa-ala sobilik ning seejuures on piisav ruum parkimiseks ning järk-järguliseks arenguks. Planeeringuprotsessi käigus kaasatakse huvigrupid ja asutused, et panna paika panna parim planeeringulahendus. Otsusega saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=47762