Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Rehemäe tee 10a detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 12.10.16 korraldusega nr 449 algatati detailplaneering Rehemäe tee 10a maaüksusel (katastritunnus: 37101:005:0540) eesmärgiga kavandada 2703 m2 suurusele hoonestamata tootmismaa sihtotstarbega maaüksusele üks laohoone ehitusmaterjalide ladustamiseks. Nimetatud tegevus ei kuulu olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka ning objektiivse teabe alusel võib eeldada, et tegevus ei too antud tootmispiirkonnas kaasa olulist keskkonnamõju. Samale alale on Kärdla linnavalitsuse 27. jaanuar 1999 korraldusega nr 55 kehtestatud Rehemäe tee 10 detailplaneering (Dagopen Projektbüroo töö nr 98-28) millega kavandatud planeerimislahendus on iganenud ega ole terviklikult elluviidav. Algatatud planeeringuga kavandatavad tegevused on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Korraldusega ja väljastatud lähtetingimustega on võimalik tutvuda Hiiu Vallavalitsuses kohapeal (Keskväljak 5a, Kärdla) või internetis aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=44025