Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Väike-Sadama tn 1d ja sellega edelast piirneva ala detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavolikogu 18. veebruari otsusega nr 236 algatati Kärdla linna Väike-Sadama tn 1d ja sellega edelast piirneva ala detailplaneering (katastritunnus: 37101:003:0025) ning kinnitati lähtetingimused millega kavandatakse maaüksuse jagamine ning ehitusõiguse määramist Hiiumaa muuseumi hoidlale. Alal kehtib hetkel Lubjaahju 3a ja Väike-Sadama 1d maaüksuste detailplaneering (Klotoid OÜ töö nr. 1110-60) mille kohaselt on maaüksusele kavandatud täies ulatuses parkla. Kavandatud muutused järgiksid Kärdla linna üldplaneeringut.
Otsuse ja lähtetingimustega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=36729