Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Meelste küla Sambla ja Rambla maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 23. juuli 2014 korraldusega nr 448 algatati Meelste külas Sambla (katastritunnus 39201:004:0315) ja Rambla (katastritunnus 39201:004:0482) maaüksuste detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ca 18 ha planeeringualal Sambla ja Rambla maaüksuste jagamine ning maakasutuse sihtotstarvete ning ehitusõiguste määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks. Kõrgessaare valla üldplaneering määrab maa-ala juhtfunktsiooniks elamuehituse reservmaa, mis vastab kavandatu elluviimist. Korraldusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=18336