Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kalana küla Nõupidamiste maja maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavolikogu 29. detsembri otsusega nr 221 algatati Kalana küla Nõupidamiste maja maaüksuse (39201:001:0550) detailplaneering ning kinnitati lähtetingimused millega kavandatakse elamumaa sihtotstarbe muutmist 50 % ulatuses ärimaaks ja ehitusõiguse määramist elu- ja majutushoonete püstitamiseks. Planeeringuala on kaetud metsaga. Osalise ärifunktsiooni määramisega muudetaks alal kehtivat üldplaneeringut. Otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Algatamise otsuse ja detailplaneeringu lähtetingimustega saab tutvuda interneti aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=34719