Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Detailplaneeringu koostamise algatamine Kaleste küla Vidriku maaüksusel

Hiiu Vallavalitsuse 2. oktoobri korraldusega nr 442 algatati Kaleste küla Vidriku maaüksuse (katastritunnus: 20401:001:0073) detailplaneeringu koostamine maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast elamumaaks ja ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala hõlmab ca 2,28 ha suurust valdavalt metsaga kaetud maa-ala, mis läänest piirneb hoonestatud kinnistuga. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga.
Korralduse ja lähtetingimustega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=31735