Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Ülendi küla Kuivalauka maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 2. septembri korraldusega nr 398 algatati Ülendi küla Kuivalauka maaüksuse (katastritunnus: 39201:001:3680) detailplaneeringu koostamine maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks ning ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala näol on tegu mereäärse 4,66 ha suuruse maatulundusmaaga, millel asub vana vundamendikoht. Maaüksuse kirdeosa asub väljaspool üldplaneeringuga määratud ehituskeeluvööndit ning kavandatavad muudatused sh. ehitusõiguse määramine ei ole vastuolus üldplaneeringuga.
Algatamise korralduse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=30519