Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Kanarbiku tn 10 detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 19. augusti korraldusega nr 382 algatati Kärdla linna Kanarbiku tn 10 (katastritunnus: 37101:012:0045) detailplaneeringu koostamine krundi jagamiseks ning elamukruntidele ehitusõiguse määramiseks. Planeeringualaks on 4700 m2 suurune hoonestatud elamukrunt. Kavandatavad muutused planeeringualal on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Planeeringu algatamise korralduse ja lähtetingimustega saab tutvuda internetis aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=30106