Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Mudaste küla Jürna maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 5. augusti korraldusega nr 367 algatati Mudaste küla Jürna maaüksuse (katastritunnus: 39201:004:0265) detailplaneeringu koostamine eesmärgiga maaüksuse elamukruntideks jagamiseks, sihtotstarbe muutmiseks ja ehitusõiguste määramiseks. Planeeringuala näol on tegu üldplaneeringu järgsel elamuehituse reservmaal asuva 16.4 ha suuruse maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusega. Planeeringuga kavandatakse minimaalselt 1 ha suuruste elamukruntide moodustamist maaüksuse lõunaossa. Kavandatud muutused ei ole vastuolus piirkonnas kehtivate üldplaneeringutega.
Algatamise korralduse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=29663