Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Pikk tn 47 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 5. augusti korraldusega nr 369 algatati Kärdla linna Pikk tn 47 maaüksuse (katastritunnus: 37101:008:0580) detailplaneeringu koostamine elamukrundi jagamiseks ning ehitusõiguste määramiseks. Planeeringualaks on osaliselt Kärdla miljööväärtuslikul alal asuva 7138 m2 suuruse elamukrundiga millest detailplaneeringuga kavandatakse eraldada 2 uut elamukrunti. Kavandatavad muutused planeeringualal on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.
Algatamise korralduse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=29665