Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Käina mnt 19a ja Käina mnt 19a juurdelõike maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 5. augusti korraldusega nr 368 algatati Kärdla linna Käina mnt 19a ja Käina mnt 19a juurdelõike maaüksuste (katastritunnused: 37101:012:0044; 37101:012:0116) detailplaneeringu koostamine maaüksustele ehitusõiguse määramiseks. Ca 2200 m2 suurusele hoonestamata elamukrundile määratakse ehitusõigus ja hoonestusala. Kavandatavad muutused planeeringualal on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.
Algatamise korralduse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=29664