Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Aia tn 11 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 20. juuli korraldusega nr 341 algatati Kärdla linna Aia tn 11 maaüksuse (katastritunnus: 37101:008:0100 ) detailplaneering krundi jagamiseks ning elamukruntidele ehitusõiguse määramiseks. Planeeringualaks on 3145 m2 suurune hoonestatud elamukrunt. Kavandatavad muutused planeeringualal on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Planeeringu algatamise korralduse ja lähtetingimustega saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=29236