Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Detailplaneeringu algatamine Reigi küla Kootsaare-Otsa maaüksusel

Hiiu Vallavolikogu 18. juuni 2015 otsusega nr 166 algatati detailplaneeringu koostamine Reigi küla Kootsaare-Otsa (katastritunnus: 39201:004:0878) 4619 m2 suurusel hoonestatud maaüksusel eesmärgiga määrata krundi ehitusõigus. Otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringuala on hoonestatud ja asub täielikult hoiualal. Koostatav planeeringulahendusega tehakse ettepanek Kõrgessaare valla üldplaneeringu muutmiseks, mis seisneb hoonestusala määramises krundipiirile lähemale kui 20 m.
Algatamise otsuse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=28170