Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kalana küla Vindi, Ankru ja Kiilu maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 6. mai 2015 korraldusega nr 171 algatati detailplaneering Kalana küla Vindi, Ankru ja Kiilu (katastritunnused: 39201:001:0547; 39201:001:0554; 39201:001:0553) kinnistutel eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringu (Suurekapteni kinnistu detailplaneering- Dagopen OÜ töö nr 08-57) järgset Vindi kinnistu juurdepääsutee asukohta. Teistes osades kehtiva detailplaneeringu muutmist ei kavandata. Planeeringuala näol on tegu tiheasustusalal asuva kolme elamukrundiga. Kavandatava planeeringulahendusega ei taotleta Kõrgessaare üldplaneeringu muutmist.