Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Mangu küla Raudmäe detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 22. aprilli korraldusega nr 145 algatati detailplaneeringu koostamine Mangu külas Raudmäe (katastritunnus: 39201:004:2421) 8,68 ha suurusel hoonestatud maatulundusmaa maaüksusel eesmärgiga määrata ehitusõigus ja muuta maaüksuse sihtotstarvet. Planeeritav kinnistu on hoonestatud elu- ja puhkemajanduslike hoonetega. Planeeringuga kavandatakse uute hoonete püstitamine ja sihtotstarbe muutmist elu- ja ärimaaks. Kavandatava planeeringulahendusega ei taotleta Kõrgessaare üldplaneeringu muutmist.

Korraldusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=25922