Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Poama küla Pärdijärve maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavolikogu 16. aprill 2015 otsusega nr 158 algatati detailplaneeringu koostamine Poama küla Pärdijärve (katastritunnus: 39201:002:0233) 0,63 ha suurusel maaüksusel eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringu järgset hoonestusala, et võimaldada ehitustegevust krundi kõrgema reljeefiga osas ja säilitada krundil kasvavaid väärtuslikke puid. Koostatav planeeringulahendus teeb ettepaneku Kõrgessaare valla üldplaneeringu muutmiseks antud maaüksusel, mis seisneb hoonestusala määramises krundipiirile lähemale kui 20 m. Otsusega jäeti algatamata detailplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamine.
Algatamise otsuse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=25784