Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linnas Valli tn 11 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavolikogu 19. märtsi otsusega nr 148 algatati detailplaneeringu koostamine Valli tn 11 (katastritunnus: 37101:002:0950) maaüksusel. Detailplaneeringuala näol tegemist Kärdla miljööväärtuslikul alal asuva 3388 m² suuruse elamukrundiga, millel asub kehtiva ehitusloaga ehitusjärgus olev elamu. Planeeringu eesmärgiks on jagada kinnistu kaheks ning määrata uuele moodustatavale krundile ehitusõigus elamu ja abihoonete püstitamiseks. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.

Otsusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=24880