Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Vabaduse tn 6 ja Vabaduse tn 8 detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavolikogu 21. augusti otsusega nr 94 algatati Kärdla linna Vabaduse tn 6 (katastritunnus: 37101:002:0005) ja Vabaduse tn 8 (katastritunnus: 37101:002:0004) maaüksuse detailplaneeringu koostamine kruntide ehitusõiguse määramiseks.

Kavandatav planeeringuala asub Kärdla üldplaneeringujärgsel miljööväärtuslikul alal ja ärimaal. Planeeringualal asub valgustite kauplus ja sanitaartehnika kauplus. Planeeringuala hõlmab ca. 3500 m2, ning sellel nähakse ette tulevane hoonestus, liikluskorraldus, trassid ning juurdepääsud.

Kavandatavad ruumilised muutused on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.