Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Lubjaahju tn 3 detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavolikogu 21. augusti otsusega nr 95 algatati Lubjaahju tn 3 (katastritunnus: 37101:001:0560) detailplaneering maaüksusele ehitusõiguse määramiseks ja seda ümbritseva avaliku kasutusega kontaktvööndi (rannaala ka parkimisplats) ruumilahenduse väljatöötamiseks.

Ca. 7400 m2 planeeringuala asub üldplaneeringujärgsel miljööväärtuslikul alal.

Hetkel kehtib maaüksusele „Lubjaahju tänava ja Nuutri jõe vahelise maa-ala detailplaneering" (DAGOpen OÜ töö nr. 05-159).

Kavandatav detailplaneeringulahendus näeb ette ehitusõiguse määramise eesmärgiga luua alus Rannapaargu kohvik-ööklubi laiendamiseks terrassi ja majutusosa näol. Kavandatavad ruumilised muutused on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.