Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Palli küla Järve maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 13. august 2014 korraldusega nr 481 algatati 2.34 ha suuruse Palli küla Järve maaüksuse (katastritunnus 39201:001:3220) detailplaneeringu koostamine maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks ja ehitusõiguse määramiseks.

Planeeringualal puudub olemasolev hoonestus.

Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga